POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej „dane”) w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej. Przedstawiamy także informacje o plikach cookie i innych stosowanych przez nas narzędziach.
 2. Niniejsza Polityka dotyczy strony https://graal.pl/ i jej podstron, a także wszystkich innych stron internetowych GRAAL S.A., serwisów internetowych oraz naszych kont prezentowanych na portalach społecznościowych – z zastrzeżeniem szczegółowych zasad prywatności określonych przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie takich portali społecznościowych (dalej „Serwis” lub „Serwisy”).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie, (84-200) przy ul. Zachodniej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000205630, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 588-20-01-859, REGON: 190056438 (dalej „GRAAL”).
 2. Podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług w Serwisach zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniu w Serwisach, kliknięcia w elementy stron internetowych w Serwisach, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisów, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki.
 3. Jeżeli kontaktujesz się z GRAAL za pośrednictwem formularzy kontaktowych czy komunikatorów dostępnych w Serwisach, w zależności od rodzaju formularza lub komunikatora, zbieramy także Twoje: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez portale społecznościowe- z zastrzeżeniem szczegółowych zasad prywatności określonych przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie takich portali społecznościowych- zbieramy także informacje takie jak zdjęcia, dokumenty udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 5. Twoje dane osobowe zbieramy poprzez: zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies, używanie narzędzia analitycznego Google Analytics, skorzystanie przez Ciebie z formularza kontaktowego lub komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych, przy czym korzystanie z portali społecznościowych odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot zarządzający danym portalem.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z wykorzystywanym przez nas narzędziem analitycznym Google Analytics.
 7. Podstawą prawną przetwarzania przez GRAAL danych osobowych, które Ciebie dotyczą, do celów opisanych powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 8. Dane osobowe przetwarzane są w zależności od celu w jakim są przetwarzane:
  • w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub do momentu odwołania zgody na ich prowadzenie – w zależności od tego, jakie zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • w związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu przez z nami, dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy;
  • w związku z przygotowywaną ofertą współpracy dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na przygotowanie oferty i na czas jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie przygotowanej oferty, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych.

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych, które przetwarzamy.
 2. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 3. Masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą nasze prawnie uzasadnione interesy. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu lub celach, co do których wyrażony został sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z GRAAL lub udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez GRAAL danych osobowych masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
 5. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. Aby skorzystać z ww. praw możesz skontaktować się z Administratorem:
  Graal S.A., ul. Zachodnia, 84-200 Wejherowo, tel.: (058) 677 58 20 oraz poprzez email: rodo@graal.pl

lub wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

Panem Tomaszem Prusinowskim, możliwy kontakt poprzez email tprusinowski@hat.pl  lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem ”Inspektor Ochrony Danych””.

W przypadku akceptacji plików cookies lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy, masz także prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku akceptacji plików cookies lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy znajdziesz tutaj.

 

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisów. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dostosowania zawartości naszych stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 •  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 • „analityczne” pliki cookies, w tym wykorzystujące narzędzie Google Analytics, pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie;
 • „reklamowe” pliki pozwalające nam dostosować reklamy do Twoich zainteresowań. Z ich pomocą nasi partnerzy reklamowi, będą w stanie odpowiednio dopasować wyświetlane treści tak, aby były dla Ciebie użyteczne i odpowiednie.
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies poprzez ich odznaczenie. Odznaczenie możliwe jest po kliknięciu na przycisk „Ustawienia Prywatności” widoczny na stronie.

Pamiętaj, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

INNE NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Google Analytics

W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics do analizy zachowań użytkowników stron internetowych. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookies. Potrzebujemy ich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony internetowe oraz ich zakładki. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju naszych Serwisów.

Informujemy o tym ,że korzystanie z Google Analytics wiąże się z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz o istniejącym ryzyku uzyskania dostępu służb specjalnych USA do Twoich danych osobowych – w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach.

Niniejszym informujemy także, że dochowujemy wszelkiej należytej staranności w organizacji procesu tak, aby zakres zbieranych danych był ograniczony do tego, co niezbędne.