Komunikat

Dotyczy produktu GRAAL Grillowane Filety z makreli z oliwą extra virgin oznaczone symbolem przekreślony kłos.

Niniejszy komunikat kierujemy w odpowiedzi na zapytania naszych Drogich Konsumentów z prośbą o wyjaśnienie czy produkt oznaczony symbolem przekreślony kłos i ze wskazaniem pod wykazem składników śladowych skażeń krzyżowych jakim jest m.in. glutenem jest produktem bezglutenowym.

TAK potwierdzamy, iż produkt z deklaracją na etykiecie jak wyżej jest produktem bezglutenowym. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności sformułowanie „bezglutenowy” można stosować wyłącznie, jeśli dana żywność w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawiera nie więcej niż 20 mg/kg glutenu. W myśl wyżej przywołanej definicji produkt ten wyprodukowany zostały w oparciu o technologie produkcji zapewniającą bezpieczeństwo zdrowotne w ramach obowiązujących nas przepisów prawa.

Z uwagi na powstałe wątpliwości w interpretacji statusu bezglutenowego produktu wynikających z treści komunikatów na etykiecie podjęte zostały przez nas kroki celem zmiany treści informacji przekazywanej w oznakowaniu wyżej wskazanego produktu.
Z uwagi jednak na długie terminy przydatności konserw rybnych część partii produkcyjnych tego produktu będzie nadal dostępna w obrocie do czasu wyczerpania zapasów w dystrybucji. Szacujemy, że najdłuższy termin dostępności produktów z omawianą treścią znakowania będzie do końca terminu przydatności najmłodszej serii produkcyjnej to jest do daty 31.08.2022.
Ufamy, że nasze wyjaśnienia uznane zostaną za wystarczające.

Za powstałą sytuacje uprzejmie Państwa przepraszamy!

Z wyrazami szacunku,

Zespół GRAAL S.A. Zakład Produkcyjny POLINORD

Wszelkie pytania lub wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: naszeprodukty@graal.pl